Sanace svahu nad ČOV Šebrov-Kateřina

Sanace svahu kotvenou ocelovou sítí nad objektem nově budované ČOV. Armování a betonáž základové desky v Šebrově-Kateřině  v okr. Blansko.