VODOVOD ČECHOČOVICE

V 12/2015 jsme zahájili realizaci zakázky na vybudování nových vodovodních řadů včetně přípojek v obci Čechočovice.