Setkání zaměstnanců VHST

Dalšímu ročníku setkání zaměstnanců firmy VHST v Rekreačním středisku Želivka předcházel již tradiční cyklovýlet.  Tentokrát trasa vedla po polních a lesních cestách přes stavbu Vodovod Haštal – Brtná, kde byla provedena prohlídka stavby a zařízení staveniště.smiley  Celou cestu panovala výborná nálada podpořená krásným počasím.

Bylo příjemné se po dlouhé době potkat společně, uvolněně se pobavit a zavzpomínat na společné zážitky. smiley

Za rok se opět těšíme yes