Zdravotníci a zaměstnanci Nemocnice Pelhřimov: DĚKUJEME!

Není nám lhostejné, co se kolem nás děje. Začali jsme se testovat dřív, než to nařídila vláda. Snažíme se chovat zodpovědně a neohrožovat ostatní.

Ale vidíme, že ten největší a nejtvrdší boj se odehrává za zdmi nemocnic. Neumíme léčit, ale chtěli jsme i tam pomoci.

Po dohodě s panem Michalem Kozárem, ředitelem Nemocnice Pelhřimov jsme rádi přispěli alespoň balenou vodou, kávou, čajem a džusy pro pracovníky naší nemocnice. ☕️