PROTIPOVODŇOVÉ A REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. KOJČICE

V 12/2015 jsme zahájili realizaci zakázky na navýšení hráze rybníka  Mešnice, což zajistí zvětšení retenčního prostoru nádrže, který umožní transformaci povodňových průtoků. Tento průtok bude dále sveden zatravněným průlehem do strže, která svede vodu do Hejlovky.