PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP MALVÍNY TŘEŠŤ

V 12/2015 jsme zahájili realizaci zakázky na novostavbu přírodního koupacího biotopu ve městě Třešť, včetně budovy zázemí, terénních úprav, odstavných ploch, inženýrských sítí v areálu a vybavení areálu, oplocení areálu a připojení areálu na veřejné řady IS.