REKONSTRUKCE ČOV OKŘÍŠKY, OKŘÍŠKY – KANALIZACE, 4. ETAPA

Uzavřeli jsme s investorem Městys Okříšky smlouvu o dílo na akci "REKONSTRUKCE ČOV OKŘÍŠKY, OKŘÍŠKY – KANALIZACE, 4. ETAPA". smiley V rámci díla bude vybudováno 1.400 m nové splaškové kanalizace, skoro 800 m přípojek, 540 m nového vodovodu a bude kompletně zrekonstruována stavávají čistírna odpadních vod na novou kapacitu 3.000 EO. Stavba bude zahájena na podzim roku 2019, dokončena v roce 2021. Celkové náklady stavby jsou 62.282.471,- Kč bez DPH.