Zahájení stavby Kanalizace a ČOV Kojčice

Zahájili jsme stavbu Kanalizace a ČOV Kojčice. Obec konečně obdržela Rozhodnutí o přidělení dotace a tak nic již nebránilo zahájení výstavby. Stavba je plánována do konce roku 2019, práce byly zájeny výstavbou kanalizačního sběrače od čistírny odpadních vod směrem do vsi. Práce na čistírně odpadních vod začnou v měsíci říjnu.