Podpis SOD na zakázku "Tehov - odkanalizování a čištění vod"

Díky podpisu smlouvy o dílo na zakázku "Tehov - odkanalizování a čištění vod" se po roce vracíme na Vlašimsko, kde jsme již v minulosti realizovali několik akcí.

V rámci této zakázky bude na území obce Tehov vybudována nová splašková kanalizace v délce přes 1.500 m, nově budovaná čistírna odpadních vod bude mít kapacitu 150 EO.

Termín realizace zakázky je srpen 2018 - červen 2020, hodnota zakázky je 17 307 742,99 Kč bez DPH.