Podpis SOD na zakázku "Luka nad Jihlavou, výstavba splaškové kanalizace"

Naše obchodní oddělení dále pracuje na plné obrátky a dalším výsledkem je podepsání smlouvy o dílo na zakázku "Luka nad Jihlavou, výstavba splaškové kanalizace". 

Na území městyse Luka nad Jihlavou bude vybudováno celkem přes 5.000 m nové splaškové kanalizace včetně přípojek. Kanalizace umístěná do krajských komunikací bude provedena z trub kameninových, v místních komunikacích bude použito plastové potrubí.

Celková hodnota zakázky je 42 325 758,38 Kč bez DPH, termín realizace je září 2018 - září 2020.